Zarejestruj się   nie pamiętam hasła
ABC Karma wszystko dla Twojego pupila, psa, kota
Darmowa
dostawa
od 99zł
Szybkie zamówienia tel. 12 346 14 66 666 366 605 pon-pt 8:00-18:00 sklep@abckarma.pl
Zapytaj doradcę
Twój koszyk

Koszyk jest pusty


Ilość posiadanych punktów: 0

Regulamin programu lojalnościowego

kategorie
Jesteś hodowcą?
Przelew!
Pobranie!
Zaufane opinie Ceneo

Regulamin sklepu ABCkarma

I.            Podstawa prawna

1.     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

2.     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

3.    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4. Ustawa o danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05. 2018 r.

 

II.            Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym „ABC Karma” funkcjonującym pod adresem www.abckarma.pl prowadzonym przez Katarzynę Gruca i Wiesława Gruca prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ABC Karma s.c. Katarzyna Gruca, Wiesław Gruca z siedzibą w Kaszowie nr 186, województwo Małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.     Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

a)      ABC Karma - Katarzyna Gruca i Wiesław Gruca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ABC Karma s.c. Katarzyna Gruca, Wiesław Gruca z siedzibą w Kaszowie nr 186, województwo Małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b)      Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień na produkty dla zwierząt, znajdująca się pod adresem www.abckarma.pl,

c)       Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu, w przypadku osób fizycznych mający ukończone 18 lat i  co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

d)      Towar – towar, na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu,

e)      Regulamin – niniejszy regulamin,

f)       Regulamin Programu Lojalnościowego – regulamin określający warunki i zasady korzystania z programu lojalnościowego wprowadzonego przez ABC Karma,

g)      Konto – indywidualny profil utworzony dla Klienta,

h)      Hasło - unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości, Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy,

i)        Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta  ABC Karma, za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie,

j)        Koszyk – element Sklepu, gdzie Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia,

k)      Czas dostawy – czas, w którym Zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz dostarczone na adres wskazany w Zamówieniu,

l)        Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy ABC Karma a Klientem, na mocy której ABC Karma sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient  zobowiązuje się zapłacić ABC Karma cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

III.            Warunki składania Zamówień

1.     Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.     Sklep prowadzi działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a Towary prezentowane w Sklepie dostarczane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.     W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie na Towar w sposób wskazany w Regulaminie.

4.     Zamówienie może być złożone w następujący sposób:

a)             za pośrednictwem Sklepu,

b)             za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@abckarma.pl,

c)             telefonicznie na numer telefonu 12 346 14 66,  666 366 605.

5.     W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient zobowiązany jest do:

a)   dokonania rejestracji w Sklepie i utworzenia Konta,

b)   zalogowania się w Sklepie za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji i Hasła,

c)   dodania Towaru do Koszyka i wypełnienia wszystkich pól formularza Zamówienia,

d)   potwierdzenia złożonego Zamówienia.

6.     Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularza Zamówienia.

7.     Jeżeli Kupujący składa Zamówienie za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie zobowiązany jest do podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu do doręczeń, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

8.     Zamówienia za pośrednictwem Sklepu i poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 9:00-17:00.

9.     Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia ABC Karma przesyłam Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożonego Zamówienia wraz z informacjami wynikającymi z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta i wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.  Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

11.  ABC Karma udostępnia następujące metody płatności:

a)   przelewem na rachunek ABC Karma 70 2490 0005 0000 4600 1855 4296;

b)   za pośrednictwem systemu płatności PAYU;

c)   kartą kredytową VISA oraz Mastercrad – za pośrednictwem systemu płatności PAYU;

d)   gotówką przy odbiorze Towaru.

W razie płatności gotówka przy odbiorze Towaru, Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za ten sposób płatności w wysokości 1 złoty.

12.  Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.

13.   Jako formę dostawy Klient może wybrać:

a)   podstawowy sposób dostawy  to jest przesyłkę kurierską za pośrednictwem kuriera Siódemka oraz DPD;

b)   dostawę bezpośrednią do miejsca wskazanego przez Klienta realizowaną przez przedstawiciela ABC Karma na terenie Krakowa oraz gminy Liszki;

c)   odbiór osobisty w sklepie ABC Karma pod adresem: Kraków ul. Księcia Józefa 129.

14.  Koszty dostawy Towaru:

a)   przy zakupie o wartości powyżej 99,00 zł - dostawa GRATIS (niezależnie od formy dostawy);

b)   przy zakupie o wartości poniżej 99,00 zł - koszty dostawy wynoszą 10 złotych w przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera oraz przez przedstawiciela ABC Karma;

c)   odbiór osobisty w sklepie ABC Karma pod adresem Kraków ul. Księcia Józefa 129 186 jest bezpłatny.     

15.  Dostawa realizowana jest w terminie 1 – 3 dni roboczych od dnia opłacenia Zamówienia lub od dnia jego złożenia w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze.

16.  Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów, zmian ich cen, wprowadzania i modyfikowania ofert promocyjnych.

17.  Sklep informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Sklep może nie wystawiać paragonów fiskalnych w przypadku sprzedaży wysyłkowej Towarów, za które płatność następować będzie przelewem na konto ABC Karma.

 

IV.            Zasady realizacji Zamówień

1.   Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)   w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, 

b)   w przypadku zamówień płatnych przed wysyłką Towaru - po zaksięgowaniu kwoty należności za Zamówienie (cena Towaru oraz płatności dodatkowych) na koncie ABC Karma.

2.   Zamówienia złożone od piątku od godziny 10.00 do poniedziałku do godziny 10.00 realizowane będą najwcześniej w poniedziałek od godziny 12.00.

3.   ABC Karma zastrzega, że terminy dostawy Zamówienia dla Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemu płatności PAYU są liczone od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta.

4.   Czas skompletowania Zamówienia wynosi do 48h. Jeśli dany Towar nie jest dostępny w magazynie Sklepu, jak również nie jest dostępny u dystrybutora, czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. W takim wypadku Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji celem uzgodnienia dalszego postępowania wobec złożonego Zamówienia.

5.   W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

6.   Klient może zmienić lub wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego nadania przez ABC Karma jedynie po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym 12 346 14 66,   666 366 605   lub pocztą elektroniczną pod adresem: Sklep@abckarma.pl

7.   Za termin realizacji świadczenia uznaje się termin przekazania Towaru Klientowi. Z momentem wydania Towaru Klientowi, na Klienta przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością Towaru.

8.   W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, ABC Karma zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.   W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, ABC Karma zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Klienta zaliczki, w szczególności w razie Zamówienia większej ilości danego Towaru.                                         

10. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta z jego winy jest on zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki do ABC Karma.

11. ABC Karma zobowiązana jest do dostarczenia Towaru o prawidłowej jakości i zgodne z opisem zamieszczonym w Sklepie.

 

V.            Zasady bezpieczeństwa.

1.   Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Sklepu treści:

a)   powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b)   mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,

c)   zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, ani innych kodów źródłowych, plików, folderów, programów komputerowych szkodliwych dla Sklepu,

d)   powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści.

2.   Klienci nie są uprawnieni do:

a)             przeniesienia praw i obowiązków wynikających z rejestracji w Sklepie na inny podmiot,

b)   podejmowania jakichkolwiek działań, których efektem będzie udostępnianie przez Klienta indywidualnego Konta jakiemukolwiek innemu podmiotowi,

c)   udostępnienia indywidualnego Loginu lub Hasła innemu podmiotowi.

3.   ABC Karma zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

 

VI.            Prawo odstąpienia od umowy

1.   Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować ABC Karma to jest  Katarzynę Gruca lub Wiesława Gruca prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ABC Karma s.c. Katarzyna Gruca, Wiesław Gruca z siedzibą w Kaszowie nr 186, 32-060 gmina Liszki, województwo Małopolskie, Sklep: Kraków ul. Księcia Józefa 129
tel. 12 346 14 66, 666 366 605, e-mail: sklep@abckarma.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.   Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.   W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży ABC Karma zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. ABC Karma może  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia ABC Karma dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.   Proszę odesłać lub przekazać ABC Karma Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.   Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.   Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko ABC Karma i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży:

a)   zawartych z Klientami, którzy nie są konsumentami;

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VII.        Postępowanie Reklamacyjne.

1.     Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem Sklepu, a także:

§  w przypadku przesyłki kurierskiej - bezpośrednio kurierowi,

§  w razie odbioru osobistego lub dostawy bezpośredniej przez przedstawiciela ABC Karma – bezpośrednio przedstawicielowi ABC Karma.

2.     W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego kurierowi lub za pośrednictwem Sklepu Klient zobowiązany jest wysłać do ABC Karma Towar podlegający reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do ABC Karma Klient przekazuje ABC Karma Towar wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w momencie złożenia reklamacji.

3.     Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ABC Karma reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady, Towaru i potwierdzenia jego zakupu.

4.     Klientowi nie przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na Towary dostarczane nieodpłatnie do niektórych zamówień, jako gratisy.

 

VIII.        Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu.

W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz skutecznego zalogowania się niezbędne jest spełnienie łącznie następujących wymagań sprzętowych:

a)   połączenie z siecią Internet (zalecane co najmniej 512 kbps);

b)   posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c)   korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu Cookies,

d)    posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 

IX.        Ochrona danych osobowych

1.     W przypadku przekazania ABC Karma jakichkolwiek danych osobowych, Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez ABC Karma ich danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz dla potrzeb marketingowych związanych z rozwojem i korzystaniem ze Sklepu (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach) oraz na profilowanie w celach statystycznych i marketingowych. Jednocześnie, Klienci wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z ABC Karma w tym do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez ABC Karma.

2.     Klientom przysługuje prawa wskazane w RODO i Ustawie. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera Polityka Prywtności ABC Karma.

3.     ABC Karma zapewnia Klientom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje: informacje przekazywane w publicznej sieci Internet oraz dane dotyczące Klientów tylko w obrębie Sklepu i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego działania Sklepu.

4.     ABC Karma informuje, że Dane Osobowe Klienta, w tym w szczególności adres e-mail może zostać przekazane Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu ich przetwarzania przez Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na zlecenie ABC Karma w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności oraz w Regulaminie, w szczególności, w celach statystycznych oraz poprawy funkcjonowania Sklepu, przez umożliwienie Klientowi wypełnienia ankiety o przebiegu transakcji w Sklepie, jak również firmo kurierskich i księgowym w celu wykonania i rozliczenia zawratych umów.

5.     Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez ABC Karma tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem działania Sklepu i jest niezbędne do jego działania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

6.     Dostęp do informacji o zmianach sposobu i zakresu udostępniania Sklepu przez ABC Karma oraz do informacji, których wymóg dostarczania Klientom wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ABC Karma będzie realizować poprzez zamieszczanie stosownych informacji na stronach Sklepu lub poprzez informacje wysyłane pocztą elektroniczną. 

 

X.        Postanowienia końcowe.

1.     ABC Karma dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie  były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.

2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw konsumenckich.

3.     ABC Karma jest uprawniona do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia Klientom poprzez wysłanie ich na adresy e-mail Klientów podane przez nich w trakcie procesu rejestracji. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu, jego Konto podlegać będzie skasowaniu. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.