Zarejestruj się   nie pamiętam hasła
ABC Karma wszystko dla Twojego pupila, psa, kota
Darmowa
dostawa
od 99zł
Szybkie zamówienia tel. 12 346 14 66 666 366 605 pon-pt 8:00-18:00 sklep@abckarma.pl
Zapytaj doradcę
Twój koszyk

Koszyk jest pusty


Ilość posiadanych punktów: 0

Regulamin programu lojalnościowego

kategorie
Jesteś hodowcą?
Przelew!
Pobranie!
Zaufane opinie Ceneo

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Sklep ABC Karma jest własnością i jest utrzymywany przez wspólników ABC Karma s.c. Katarzyna Gruca, Wiesław Gruca z siedzibą w Kaszowie nr 186, województwo Małopolskie, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki, pod numerem SA.64110-110-2612/2009. Wspólnicy ABC Karma są administratorem danych przetwarzanych w tym serwisie. Adres e-mail służący do kontaktów we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych to sklep@abckarma.pl
 2. ABC Karma dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych i innych informacji poufnych otrzymanych od Klientów Sklepu bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zgodzie z:
  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)
  2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”);
 3. Określeniom użytym w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą nadane zostaje znaczenie takie jak w Regulaminie korzystania ze Sklepu oraz następujące znaczenie:
  1. Dane Osobowe - są to wszelkie dane, pozwalające na zidentyfikowanie osoby w rozumieniu Ustawy i RODO.

II. Zawartość Sklepu

 1. Sklep umożliwia Klientom składanie Zamówień na towary dla zwierząt, prezentowane pod adresem www.abckarma.pl. Szczegółowe zasady działania Sklepu uregulowane są w Regulaminie.
 2. Sklep zawiera dane i informacje objęte prawem autorskim i prawami własności przemysłowej, których kopiowanie lub wykorzystywanie, na zasadach innych niż określone Regulaminie, jest zabronione.
 3. Sklep zawiera znaki towarowe (nazwy handlowe i loga) zastrzeżone zarówno przez ABC Karma, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu identyfikacji firm i przedsiębiorstw, które posiadają prawo do ich używania.

III. Korzystanie ze Sklepu

 1. Klienci są uprawnieni do korzystania ze Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem , zasadami współżycia społecznego i w poszanowaniu dla praw i dóbr osób trzecich oraz prawa własności intelektualnej. Wszyscy Klienci są zobowiązani do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w tym do niedostarczania przez lub do Sklepu treści o charakterze bezprawnym,
  a także treści powodujących zachwianie lub przeciążenie Sklepu lub systemów innych podmiotów korzystających ze Sklepu.

IV. Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych

 1. W związku z udostępnieniem Sklepu, ABC Karma korzysta z Danych Osobowych przekazanych przez Klientów dobrowolnie w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 2. W przypadku przekazania ABC Karma jakichkolwiek danych osobowych, Klienci wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez ABC Karma, w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz zgodę dla potrzeb marketingowych związanych z rozwojem i korzystaniem ze Sklepu (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach). Jednocześnie, Klienci wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z ABC Karma oraz do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez ABC Karma.
 3. ABC Karma przetwarza Dane Osobowe z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych. ABC Karma podjęła wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności:
  1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednie do istniejących ryzyk, zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
  2. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy lub RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  3. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
  4. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez ABC KARMA s.c.
  5. zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
  6. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
 4. Dane Osobowe są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności w celu:
  1. umożliwienia korzystania ze Sklepu;
  2. informowania Klientów o nowych produktach i usługach związanych ze Sklepem;
  3. prowadzenia właściwej obsługi Klientów i administrowania ich danymi;
  4. badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Sklepu;
  5. administrowania Sklepem i podniesienia jakości świadczonych usług;
  6. przekazywania informacji i materiałów reklamowych związanych ze Sklepem;
  7. w pozostałym zakresie, w tym w celach marketingowych i reklamowych, Dane Osobowe Klientów są wykorzystywane tylko po uzyskaniu ich wyraźnej zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dane przechowywane są wyłącznie przez okres w jakim jest to niezbędne dla realizacji suprawiedliwionych prawnie celów administratora danych.
 6. Klienci mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  5. do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Klient ma dodatkowo prawo do:
  1. wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  2. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 8. W realizacji uprawnień Danych Osobowych należy skontaktować się ze Sklepem poprzez zmianę swoich danych po zalogowaniu na swoje Konto.
 9. Podanie danych osobowych koniecznych do wykonania umowy i korzystania z usług Sklepu jest obligatoryjne.
 10. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody Klienta jest dobrowolne.

V. Przekazywanie Danych Osobowych

 1. ABC Karma informuje, że Dane Osobowe Klienta, w tym w szczególności adres e-mail może zostać przekazane Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu ich przetwarzania przez Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na zlecenie ABC Karma w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności oraz w Regulaminie, w szczególności, w celach statystycznych oraz poprawy funkcjonowania Sklepu, przez umożliwienie Klientowi wypełnienia ankiety o przebiegu transakcji w Sklepie jak również firmom kurierskim dla celów realizacji dostaw oraz firmom księgowym do celów rozliczeniowych.
 2. Pracownicy i partnerzy ABC Karma są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Danych Osobowych w drodze zawartych z nimi umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

VI. Polityka plików „cookies”

 1. Sklep korzysta z plików cookies do celów analitycznych i reklamowych.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. w celu zapamiętania składu koszyka Klienta w sklepie internetowym,
  4. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/.

VII. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Klienta,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VIII. Uwagi

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności lub jakiejkolwiek części Sklepu i we wszystkich sprawach związanych z Danymi Osobowymi, należy kierować na adres mailowy: Sklep@abckarma.pl

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1.05.2013 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, RODO i Ustawy.